ناظری از پرآوازه‌ترین چهره‌های موسیقی ایرانی و شناخته شده در جهان است و کارنامه هنری‌اش مملو از آثار ماندگار همراه با نوآوری در موسیقی سنتی است…

ناظری از پرآوازه‌ترین چهره‌های موسیقی ایرانی و شناخته شده در جهان است و کارنامه هنری‌اش مملو از آثار ماندگار همراه با نوآوری در موسیقی سنتی است