همشهری آوا- پادکست تهران گفت| قسمت چهاردهم؛ جمله‌های ارزشمند ادب پارسی در شهر کم‌اند

کزازی: «مجموعه بازار تهران برایم خاطره‌انگیز است»

کزازی: «مجموعه بازار تهران برایم خاطره‌انگیز است»