از مسمومین روستای چنار علیا تا ظهر امروز در حال حاضر ۱۱ نفر در بیمارستان حضرت قائم(عج) شهرستان با حال عمومی رو به بهبود، بستری هستند.

از مسمومین روستای چنار علیا تا ظهر امروز در حال حاضر ۱۱ نفر در بیمارستان حضرت قائم(عج) شهرستان با حال عمومی رو به بهبود، بستری هستند.