شهریاریها به عنوان پیشگام و اولین پایگاه خبری و اطلاع رسانی در شهرستان شهریار و غرب استان تهران و به دور از جانب داری از گروه و طیف خاصی بر خورد واجب دانسته به معرفی همتایان فعالان شهرستان شهریار در این عرصه بپردازد.

ما را در هر چه بار تر شدن این صفحه یاری کنید.

» توضیح حقوقی: شهریاریها مسئول محتوای سایت های دیگر نیست.

ما خواهان ارتباط با شما هستیم!

 نام تارنما

مدیر

 نوع فعالییت

 سال تاسیس

آدرس

 شهریاریها  مهدی تاجیک

 خبری و اطلاع رسانی

 ۱۳۸۴

 Shahriariha.com
 خبر شهریار  عیسی وحدت

 خبری – تحلیلی

 ۱۳۹۰

 Khabarshahr.ir
  راه مبین  مهدی طالبی

  خبری – تحلیلی

 ۱۳۹۱

 Rahemobin.ir
شهریارنگار محمدخامسی

  خبری – تحلیلی

 ۱۳۹۴

Shahriarnegar.com
 مشق نیوز

  خبری – تحلیلی

 ۱۳۹۲

 Mashghnews.com
نگین نیوز پرنیان

  خبری – تحلیلی

Neginnews.com
رتا نیوز اسماعیل بکلیان پایگاه خبری ۱۳۹۷
Retanews.com