مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری اولین همایش سرمایه گذاری حوزه گردشگری استان در دهم اسفند امسال خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری اولین همایش سرمایه گذاری حوزه گردشگری استان در دهم اسفند امسال خبر داد.