همایش تقدیرازپزشکان به منا سبت روزپزشک درشهرستان ملارد
همایش تقدیرازپزشکان به منا سبت روزپزشک درشهرستان ملارد

شهریاریها و به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،مراسم تجلیل ازپزشکان به مناسبت روزپزشک باحضورمهری هاشمیان مشاوراجرایی ومدیرکل اموربانوان خانه امورایثارگران ، مجتبی شاهقلیان معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری ملارد ، اعضای شورای شهر، سرهنگ همتی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ملارد، دکترعسگری رئیس شبکه بهداشت، سلیمی رئیس هلال احمر، پرویزفتاح رئیس کمیته امدادومرتضی قربانی ریاست […]

شهریاریها و به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،مراسم تجلیل ازپزشکان به مناسبت روزپزشک باحضورمهری هاشمیان مشاوراجرایی ومدیرکل اموربانوان خانه امورایثارگران ، مجتبی شاهقلیان معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری ملارد ، اعضای شورای شهر، سرهنگ همتی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ملارد، دکترعسگری رئیس شبکه بهداشت، سلیمی رئیس هلال احمر، پرویزفتاح رئیس کمیته امدادومرتضی قربانی ریاست اداره وبه همت موسسه خیریه شهیدناصرقربانی درشهرستان ملاردبرگزارشد.

مرتضی قربانی دراین مراسم ضمن تبریک روزپزشک اززحمات بی دریغ همه همکاران وجامعه پزشکی درعرصه درمان کمال تشکرراداشتند واززحمات شبانه روزی کادرپزشکی شهرستان تقدیرکردند.

وی اظهارداشت: پزشکان رامی توان دستان شفابخش خداوندبرروی زمین دانست ودرواقع این مسئله نشانگراهمیت وحساسیت کارپزشکان است چراکه فعالان این حرفه علاوه برجسم بیماران باروح وروان آنان نیزدرارتباطند.

هدف ازاین همایش تقدیروتشکرازپزشکانی می باشد که خدمات پزشکی رایگان ونیم بها به مددجویان ومعلولین تحت پوشش بهزیستی ارائه می دهند.

درپایان نیزبااهداءلوح تقدیرازپزشکان خیرتقدیروتشکربه عمل آمد.