تهران-ایرنا- منابع امنیتی سوری از هلاکت یک سرکرده برجسته داعش در جنوب این کشور خبر دادند.

تهران-ایرنا- منابع امنیتی سوری از هلاکت یک سرکرده برجسته داعش در جنوب این کشور خبر دادند.