دومین نشست مجمع اقتصادی خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) در حالی روز پنج‌شنبه 14 مهرماه در مسکو میزبان معاون اول رئیس‌‌جمهور بود که ایران در این نشست، هفت پیشنهاد مشخص برای ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی پنج کشور حاشیه این حوزه…

دومین نشست مجمع اقتصادی خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) در حالی روز پنج‌شنبه 14 مهرماه در مسکو میزبان معاون اول رئیس‌‌جمهور بود که ایران در این نشست، هفت پیشنهاد مشخص برای ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی پنج کشور حاشیه این حوزه آبی ارائه کرد. به گزارش «ایرنا»، محمد مخبر در رأس هیات عالی‌رتبه سیاسی- اقتصادی عصر چهارشنبه برای شرکت در مجمع اقتصاد خزر وارد مسکو شد. اقتصاد، محور اصلی تمامی دیدارهای معاون اول رئیس‌‌جمهور بود و جمهوری اسلامی با پیشنهادهای مشخصی در این دوره از نشست مجمع اقتصادی خزر، شرکت کرد.