معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: طرح محدودیت‌ کرونایی می‌تواند شدت و درصد آمار مبتلایان و بستری شدگان در بیمارستان‌ها را کاهش دهد….

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: طرح محدودیت‌ کرونایی می‌تواند شدت و درصد آمار مبتلایان و بستری شدگان در بیمارستان‌ها را کاهش دهد.