رییس کمیته «سیاست داخلی» مجلس با بیان اینکه مشکلات داخلی آمریکا باعث شده تا هیئت حاکمه این رژیم به دنبال حل آن مشکلات به وسیله اقداماتی همچون فعال کردن مکانیسم ماشه باشد، گفت: خدا نکند روزی بیاید که دستمان را روی ماشه بگذاریم و به بقض‌های فرو خورده‎مان…

رییس کمیته «سیاست داخلی» مجلس با بیان اینکه مشکلات داخلی آمریکا باعث شده تا هیئت حاکمه این رژیم به دنبال حل آن مشکلات به وسیله اقداماتی همچون فعال کردن مکانیسم ماشه باشد، گفت: خدا نکند روزی بیاید که دستمان را روی ماشه بگذاریم و به بقض‌های فرو خورده‎مان عمل کنیم.