رئیس دومای روسیه امروز (یکشنبه) هشدار داد که «اگر سلاح سنگین از غرب به اوکراین ارسال شود، با یک فاجعه جهانی روبرو خواهیم شد.»

رئیس دومای روسیه امروز (یکشنبه) هشدار داد که «اگر سلاح سنگین از غرب به اوکراین ارسال شود، با یک فاجعه جهانی روبرو خواهیم شد.»