اقتصادنیوز: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نسبت به جاری شدن سیل در مناطق شرقی استان هشدار داد.

اقتصادنیوز: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نسبت به جاری شدن سیل در مناطق شرقی استان هشدار داد.