به گفته ی سه منبع، ژنرال هرزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه به تونی بلینکن وزیر امور خارجه گفت که انتظار می‌رود عملیات نظامی اسرائیل در غزه، از جمله در بخش جنوبی غزه، «بیش از چند هفته دیگر» طول بکشد.

به گفته ی سه منبع، ژنرال هرزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه به تونی بلینکن وزیر امور خارجه گفت که انتظار می‌رود عملیات نظامی اسرائیل در غزه، از جمله در بخش جنوبی غزه، «بیش از چند هفته دیگر» طول بکشد.