اقتصادنیوز: با قرار گرفتن عدد شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۶۰، وضعیت هوای تهران به حالت قرمز در آمده و برای همه همه گروها ها ناسالم اعلام شد.

اقتصادنیوز: با قرار گرفتن عدد شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۶۰، وضعیت هوای تهران به حالت قرمز در آمده و برای همه همه گروها ها ناسالم اعلام شد.