معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر از ایجاد ناپایداری جوی در استان بوشهر در روز‌های یکشنبه و دوشنبه خبر داد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر از ایجاد ناپایداری جوی در استان بوشهر در روز‌های یکشنبه و دوشنبه خبر داد.