اقتصادنیوز: فعال سیاسی اصلاح طلب گفت، دعوت به هر گونه حمایت از تجاوز روسیه به خاک اوکراین ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی و کوششی بی سابقه برای مشروعیت‌زدایی کامل از آن است….

اقتصادنیوز: فعال سیاسی اصلاح طلب گفت، دعوت به هر گونه حمایت از تجاوز روسیه به خاک اوکراین ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی و کوششی بی سابقه برای مشروعیت‌زدایی کامل از آن است.