سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار باران و رعد و برق با احتمال لغزندگی جاده‌ها و آبگرفتگی معابر در ۲۰ استان هشدار داد.

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار باران و رعد و برق با احتمال لغزندگی جاده‌ها و آبگرفتگی معابر در ۲۰ استان هشدار داد.