اقتصادنیوز: معاون وزیر خارجه روسیه اظهار کرد: مسکو هیچ کسی را با تسلیحات اتمی تهدید نمی‌کند، اما درباره خطر مداخله در عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد….

اقتصادنیوز: معاون وزیر خارجه روسیه اظهار کرد: مسکو هیچ کسی را با تسلیحات اتمی تهدید نمی‌کند، اما درباره خطر مداخله در عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد.