سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه گفت: کشورهای غربی تلاش کنند تا مانع از حمله اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا شوند.

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه گفت: کشورهای غربی تلاش کنند تا مانع از حمله اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا شوند.