رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از وجود ۸۹ تاورکرین (جرثقیل غول آسا) ناایمن در سطح شهر تهران خبر داد.

رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از وجود ۸۹ تاورکرین (جرثقیل غول آسا) ناایمن در سطح شهر تهران خبر داد.