علیرضا فرمانی ـ کارگردان انیمیشن ـ با ابراز نگرانی از وضعیت انیمیشن‌سازی در کشور، می‌گوید: کودکان و نوجوانان مهم‌ترین اقشار جامعه هستند و اهمیت ندادن به این حوزه خطرناک است. او در عین حال تاکید می‌کند: مدیران صداوسیما آستین‌ها را بالا بزنند و اقدامی کن…

علیرضا فرمانی ـ کارگردان انیمیشن ـ با ابراز نگرانی از وضعیت انیمیشن‌سازی در کشور، می‌گوید: کودکان و نوجوانان مهم‌ترین اقشار جامعه هستند و اهمیت ندادن به این حوزه خطرناک است. او در عین حال تاکید می‌کند: مدیران صداوسیما آستین‌ها را بالا بزنند و اقدامی کنند که بیش از این آسیب نبینیم.