اقتصادنیوز: وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در سازمان ملل به آمریکا هشدار داد که درباره ایران و تایوان در حال بازی با آتش است.

اقتصادنیوز: وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در سازمان ملل به آمریکا هشدار داد که درباره ایران و تایوان در حال بازی با آتش است.