باشگاه استقلال در اطلاعیه ای به هوادارانش برای تجمع غیر قانونی هشدار داده است.

باشگاه استقلال در اطلاعیه ای به هوادارانش برای تجمع غیر قانونی هشدار داده است.