بنابر اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۳۶ قرار دارد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است. …

بنابر اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۳۶ قرار دارد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.