خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داد که جو بایدن
به همتای روس خود هشدار داد که درصورت اشغال اوکراین نظام بانکی آن کشور با شدیدترین تحریم‌ها (و احتمالا قطع دسترسی روسیه به سوئیفت) روبه‌رو خواهد شد…

خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داد که جو بایدن به همتای روس خود هشدار داد که درصورت اشغال اوکراین نظام بانکی آن کشور با شدیدترین تحریم‌ها (و احتمالا قطع دسترسی روسیه به سوئیفت) روبه‌رو خواهد شد