نخست‌وزیر ایتالیا قبل از دیدار وزرای امور مالی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال فروپاشی این اتحادیه به دلیل بحران کرونا هشدار داد.

نخست‌وزیر ایتالیا قبل از دیدار وزرای امور مالی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال فروپاشی این اتحادیه به دلیل بحران کرونا هشدار داد.