اقتصادنیوز: وزیر خارجه ایران گفت: طرف آمریکایی اعلام کرد که من قطعنامه را ارائه دادم و این موضوع برای من حیثیتی است، ولی آماده‌ام این قطعنامه را از نظر محتوا تغییر دهم. ما این سطح را هم قبول نکردیم و گفتیم اگر قطعنامه‌ای در کار باشد، اقدامات جدید هسته…

اقتصادنیوز: وزیر خارجه ایران گفت: طرف آمریکایی اعلام کرد که من قطعنامه را ارائه دادم و این موضوع برای من حیثیتی است، ولی آماده‌ام این قطعنامه را از نظر محتوا تغییر دهم. ما این سطح را هم قبول نکردیم و گفتیم اگر قطعنامه‌ای در کار باشد، اقدامات جدید هسته‌ای خود را شروع می‌کنیم.