اینتل قصد دارد فلسفه big.LITTLE را بر بستر پردازنده‌های آلدرلیک پیاده‌سازی کند. این معماری پردازنده چه مزیت‌هایی خواهد داشت؟

هسته‌های کوچک و بزرگ بر بستر آلدرلیک اینتل وارد بازار دسکتاپ x86 خواهند شد

اینتل قصد دارد فلسفه big.LITTLE را بر بستر پردازنده‌های آلدرلیک پیاده‌سازی کند. این معماری پردازنده چه مزیت‌هایی خواهد داشت؟