سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در مناطق مختلف کشور بر اثر سوختگی بستری می‌شوند و به گفته مسئولان، درمان هر درصد سوختگی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد….

سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در مناطق مختلف کشور بر اثر سوختگی بستری می‌شوند و به گفته مسئولان، درمان هر درصد سوختگی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.