مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: هزینه درمان بیماران کرونایی تا سقف بیمه از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: هزینه درمان بیماران کرونایی تا سقف بیمه از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود.