دکتر علیرضا زاکانی، هزینه‌ انتخاباتی خود و امیرآبادی و حجت‌الاسلام ذوالنور را اعلام کرد.

دکتر علیرضا زاکانی، هزینه‌ انتخاباتی خود و امیرآبادی و حجت‌الاسلام ذوالنور را اعلام کرد.