سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت حریق در بوستان ولایت توضیح داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت حریق در بوستان ولایت توضیح داد.