بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۸۳ دلار و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۸۳ دلار و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید.