پس از انتشار انیمیشن انتقام حتمی از قاتلان شهید سلیمانی در توییتر سایت رهبر انقلاب، توییتر حساب سایت رهبر انقلاب را مسدود کرد.

پس از انتشار انیمیشن انتقام حتمی از قاتلان شهید سلیمانی در توییتر سایت رهبر انقلاب، توییتر حساب سایت رهبر انقلاب را مسدود کرد.