وزیر امور خارجه کشورمان، مجموعه‌ای از کتاب «راز سر به مهر» را به وزیر خارجه روسیه هدیه داد.

وزیر امور خارجه کشورمان، مجموعه‌ای از کتاب «راز سر به مهر» را به وزیر خارجه روسیه هدیه داد.