اقتصادنیوز: رئیس جمهور ترکیه پروتکل الحاق فنلاند به ناتو را امضا کرد و اکنون این سند باید به واشنگتن برود تا هلسینکی رسماً به عضویت این ائتلاف نظامی دربیاید….

اقتصادنیوز: رئیس جمهور ترکیه پروتکل الحاق فنلاند به ناتو را امضا کرد و اکنون این سند باید به واشنگتن برود تا هلسینکی رسماً به عضویت این ائتلاف نظامی دربیاید.