در چند سال اخیر باب شده که در دسته گل به جای گل، هدیه‌های دیگری داده می‌شود. در همین زمینه مردی در ماردین ترکیه به مناسبت روز والنتاین به همسرش دسته گلی از چهار کیلوگرم طلا داد. این دسته گل گرانقیمت را می‌بینید….

در چند سال اخیر باب شده که در دسته گل به جای گل، هدیه‌های دیگری داده می‌شود. در همین زمینه مردی در ماردین ترکیه به مناسبت روز والنتاین به همسرش دسته گلی از چهار کیلوگرم طلا داد. این دسته گل گرانقیمت را می‌بینید.