رئیس‌جمهور کتاب بوستان سعدی و کتاب مجموعه اسناد خلیج فارس را به دبیرکل سازمان ملل هدیه داد. / خبرگزاری دانشجو

رئیس‌جمهور کتاب بوستان سعدی و کتاب مجموعه اسناد خلیج فارس را به دبیرکل سازمان ملل هدیه داد. / خبرگزاری دانشجو