کتاب هدف گذاری بر مبنای خودشناسی – نویسنده : کامران ملکی
کتاب هدف گذاری بر مبنای خودشناسی – نویسنده : کامران ملکی

شهریاریها :بخشی از پیش گفتار کتاب هفده سال پیش زمانی که هفده سالم بود با کتاب آیین زندگی نوشته دیل کارنگی به دنیای خودکاوی، تغییر و خودشناسی وارد شدم.بعداز خواندن بیش از ۳۰۰ کتاب و مقاله و شرکت در بیش از ۳۰۰ ساعت، کلاس، دوره، همایش و کارگاه در زمینه های مختلف، به ویژه روان […]

شهریاریها :بخشی از پیش گفتار کتاب
هفده سال پیش زمانی که هفده سالم بود با کتاب آیین زندگی نوشته دیل کارنگی به دنیای خودکاوی، تغییر و خودشناسی وارد شدم.بعداز خواندن بیش از ۳۰۰ کتاب و مقاله و شرکت در بیش از ۳۰۰ ساعت، کلاس، دوره، همایش و کارگاه در زمینه های مختلف، به ویژه روان شناسی موفقیت و ارتقای شخصی به تجربه دریافتم که دروازه ورود به موفقیت و خوشبختی اول خودشناسی و بعدا هدف گذاری است.اما بعداز خواندن این کتاب ها، شرکت در همایش ها و شنیدن بیش از ۲۵۰ ساعت مشاوره، به این نتیجه رسیدم خیلی خیلی مهم است که هدف گذاری بر مبنای خودشناسی انجام شود و تعجب می کردم چطور در این زمینه کتابی نوشته نشده و بحثی در مقالات نمی بینم و یا اینکه کمتر نوشته شده و من ندیده ام و نمی دانم و این همان نکته ای است که این کتاب را از کتاب های دیگر متمایز می کند.
بخشی از فصول این کتاب عبارتند از:
اهمیت و مزایای هدف گذاری
اهمیت و مزایای هدف گذاری بر مبنای خودشناسی
برای داشتن اعتماد به نفس مناسب چه باید کرد
نگرش همه چیز است
اهمیت و مزایای خودشناسی
راه های کاربردی خودشناسی
جدول خودشناسی
گوشه ای از خودشناسی نویسنده
چگونه نقاط ضعف و محدودیت های خود را مدیریت کنیم؟
پرسش های طلایی
از این پس چه کارهایی را برای شناخت بیشتر از خودتان می توانید انجام دهید؟
انجام هدفگذاری بر مبنای خودشناسی
ویژگی های یک هدف خوب
نکته خیلی مهم
بررسی هدف
چگونه تصمیم بگیریم
رازهای موفقیت

جهت تهیه این کتاب بصورت فیزیکی یا الکترونیکی با شماره ۰۹۱۲۵۶۳۸۹۹۷ ارتباط برقرار کنید. و یا مبلغ ۶۰۰۰ تومان به کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۵۸۸۳۲۷۰۰ بنام کامران ملکی واریز و تصویر رسید پرداختی را در تلگرام به شماره ۰۹۱۲۵۶۳۸۹۹۷ ارسال نمایید تا پی دی اف کتاب مذکور برای شما ارسال گردد.

وب سایت : http://kamrany.ir