اقتصادنیوز: مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: یکپارچگی و همکاری عمیق‌تر میان همه کشورهای منطقه در برابر تهدید ایران از جمله تهدید موشکی این کشور، اولویت واقعی آمریکا است و ما انتظار داریم هنگام سفر رئیس جمهوری به خاورمیانه این مساله را دنبال کنیم….

اقتصادنیوز: مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: یکپارچگی و همکاری عمیق‌تر میان همه کشورهای منطقه در برابر تهدید ایران از جمله تهدید موشکی این کشور، اولویت واقعی آمریکا است و ما انتظار داریم هنگام سفر رئیس جمهوری به خاورمیانه این مساله را دنبال کنیم.