پرهام فر، مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: مبادلات مرزی را به سمت اشتغال پایدار هدایت می کنیم.

پرهام فر، مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: مبادلات مرزی را به سمت اشتغال پایدار هدایت می کنیم.