بارش سنگین برف و یخبندان شدید در روزهای اخیر باعث شد چند قلاده گرگ به محله‌های مختلف شهر سقز در استان کردستان پناه بیاورند.

بارش سنگین برف و یخبندان شدید در روزهای اخیر باعث شد چند قلاده گرگ به محله‌های مختلف شهر سقز در استان کردستان پناه بیاورند.