هتل اسپیناس پالاس یک هتل پنج ستاره در منطقه ۲ شهرداری تهران است.

هتل اسپیناس پالاس یک هتل پنج ستاره در منطقه ۲ شهرداری تهران است.