تهران- ایرنا- در شرایطی که یکی از بازیکنان تیم امید در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار داشت، اما چند باشگاه دیگر برای جذب این بازیکن وارد رقابت شدند….

تهران- ایرنا- در شرایطی که یکی از بازیکنان تیم امید در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار داشت، اما چند باشگاه دیگر برای جذب این بازیکن وارد رقابت شدند.