احتمال بازگشت ماریو گوتسه به ترکیب بایرن مونیخ از فصل آینده وجود دارد.

احتمال بازگشت ماریو گوتسه به ترکیب بایرن مونیخ از فصل آینده وجود دارد.