به نظر می‌رسد لوکاس توریرا، هافبک آرسنال تصمیم خود را برای حضور در اتلتیکو مادرید گرفته است.

به نظر می‌رسد لوکاس توریرا، هافبک آرسنال تصمیم خود را برای حضور در اتلتیکو مادرید گرفته است.