ملی‌پوش اروگوئه‌ای توپچی‌های لندن در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید است.

ملی‌پوش اروگوئه‌ای توپچی‌های لندن در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید است.