مدال آورِ پارالمپیک: کارهایی که در خیابان‌ها انجام شد به نظر من اعتراض نبود بلکه اغتشاشات است؛ ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم، به خدا ایمان داریم و نماز می‌خوانیم و قاعدتا مستلزم یک کشور اسلامی، حفظ حجاب است ولی این آشوبگری سلبریتی‌ها را حقیقتا من …

مدال آورِ پارالمپیک: کارهایی که در خیابان‌ها انجام شد به نظر من اعتراض نبود بلکه اغتشاشات است؛ ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم، به خدا ایمان داریم و نماز می‌خوانیم و قاعدتا مستلزم یک کشور اسلامی، حفظ حجاب است ولی این آشوبگری سلبریتی‌ها را حقیقتا من نفی می‌کنم و اصلا درست نبود، چون این اقدامات آن‌ها باعث شد یک سری آدم‌های منفعت‌طلب به دخالت در امور کشورمان جرأت پیدا کنند.