کارشناس مبارزه با بیماری غیرواگیر شهرستان قزوین گفت : هاری از جمله خطرناک ترین بیماری های عفونی است که متاسفانه ۱۰۰ درصد موارد ابتلا، جان خود را از دست می دهند و تنها راه مقابله با آن پیشگیری از مواجهه و ابتلا است….

کارشناس مبارزه با بیماری غیرواگیر شهرستان قزوین گفت : هاری از جمله خطرناک ترین بیماری های عفونی است که متاسفانه ۱۰۰ درصد موارد ابتلا، جان خود را از دست می دهند و تنها راه مقابله با آن پیشگیری از مواجهه و ابتلا است.