افشین هادی چگینی رئیس هیات ورزش‌های رزمی استان قزوین، رئیس کیک بوکسینگ wko آسیا شد.

افشین هادی چگینی رئیس هیات ورزش‌های رزمی استان قزوین، رئیس کیک بوکسینگ wko آسیا شد.